جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۰۶۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۹۲

حقوق بین الملل هوایی

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۷۴۵

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۷۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۰۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۸۳۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- قواعد حاکم بر حمل و نقل هوايي - معاهدات چند جانبه
2- معاهدات و موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه -اصول بنيادين حقوق هوايي - تعريف اصطلاحات کاربردي مربوط به حوادث هوايي
3- فرآيند حل و فصل مسالمت آميز اختلافات هوايي
4- شوراي «ايکائو» - ديوان بين‌المللي دادگستري
5- ديوان داوري - امنيت هوانوردي
6- مخاطرات هواپيمايي - حوادث هوايي و فرآيند حل و فصل اختلافات مربوطه
7- مسئوليت متصديان حمل ونقل هوايي و حل و فصل اختلافات مربوطه
8- مسئوليت قراردادي متصديان حمل ونقل هوايي
9- مسئوليت غير قراردادي متصديان حمل ونقل هوايي