جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۸۶۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۲

1000سوال حقوق جزای عمومی

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۶۸۰

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۶۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۲۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۹۱۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- قلمرو اجراي قوانين جزائي در مکان و زمان
2- قانوني بودن جرائم ، مجازاتها و دادرسي کيفري
3- مجازاتها
4- جرائم
5- شرايط و موانع مسئوليت کيفري
6- ادله اثبات در امور کيفري
7- مسائل متفرقه