جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۹

تعادل در اختیارات مدیریت شرکت سهامی «مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۰۹۷

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۳۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۷۰۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
- تحليل رويکردهاو تحولات مديريت شرکتهاي سهامي‌(عام)
2-نظريات و مدلهاي مختلف مديريت در شرکتهاي سهامي
3- تحولات مديريت در شرکتهاي سهامي‌ايران
4-ضرورت ايجاد تعادل در اختيارات مديران
5- شفافيت مالي و اطلاع رساني
6- تکليف مديران به شفاف سازي و اطلاع رساني
7- ظهور مديران مستقل و غيراجرايي
8- تقويت ساختارهاي شرکت
9- ايجاد تعادل از طريق ضمانت اجراي حقوقي