جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۹۶۰۰۰ ريال

فرایند تعقیب انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها در ایران در پرتو اصول دادرسی منصفانه

ناشر:
مجد
دسته بندی:
حقوق اداري

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۲۸۱

سال چاپ:۱۳۹۳

۲۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۶۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۳۷۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مفهوم دادرسي منصفانه يا عادلانه
2- اصول دادرسي منصفانه در مرحلهي پيش از محاکمه
3- اصول دادرسي منصفانه در مرحله ي محاکمه و پس از آن
4- سير تحولات تاسيس دانشگاه
5- سير تحول قواعد دادرسي انتظامي
6- تمايز شخصيت حقوقي دانشگاه آزاد از دانشگاه دولتي
7- تمايز تخلفات انتظامي از تخلفات اداري و جرم
8- ساختار مراجع انتظامي هيأت علمي
9- صلاحيت مراجع انتظامي هيأت علمي