جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۷۷۰۰۰ ريال

حقوق عمومی اقتصادی جلد 1 «منابع و اصول مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه»

پدیدآوران:
ناشر:
مجد

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۴۹۶

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۵۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۱۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۸۶۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تعريف و جايگاه حقوق عمومي اقتصادي در بين ساير رشته¬هاي مرتبط
2- پيدايش و تحولات حقوق عمومي اقتصادي در فرانسه و ايران
3- سلسله مراتب هنجاري و کيفيت منابع حقوقي
4 جايگاه و مسايل مربوط به کنترل اصول اساسي در حقوق عمومي اقتصادي
5- اصل دفاع از حق مالکيت خصوصي
6- اصل آزادي تجارت و صنعت
7- اصل برابري در حقوق عمومي اقتصادي
8 - اصل رقابت
9 - اصل تناسب در حقوق عمومي اقتصادي
10-.....