جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۱۱۰۰۰ ريال

فسخ تجارت الکترونیکی در حقوق ایران

پدیدآوران:
ناشر:
مجد
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۵۶۴

سال چاپ:۱۳۹۳

۳۹۳ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۷۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۴۲۶۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- معناشناسي اصطلاحات تجارت الكترونيكي
2- پيشينة تجارت الكترونيكي در مقررات حقوق الكترونيكي
3-ويژگي‌هاي تجارت الكترونيكي و تفکيک آن از عقود مشابه
4- تفکيک فسخ تجارت الكترونيكي از نهادهاي مشابه
5- فسخ تجارت الکترونيکي
6- قلمرو فسخ تجارت الكترونيكي
7- مباني فسخ تجارت الكترونيكي
8- روش‌هاي فسخ تجارت الكترونيكي
9- آثار فسخ تجارت الكترونيكي
10- مسقطات فسخ تجارت الكترونيكي