جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۴۲۰۰۰ ريال

قصد و اراده و نقش آن دو در عقود و ایقاعات

ناشر:
مجد
دسته بندی:
عقود معين 1

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۵۰۲

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۵۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۲۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۰۵۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- اراده
2- قصد
3- معاملات
4- اصل حاکميت اراده
5- تجزيه اراده
6- موارد ناسازگار با اراده .
7- اعلام اراده
8- انشاي قصد
9- تبعيت عقد از قصد
10- تخلف عقد از قصد
11- .....