جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۸۶۰۰۰ ريال

حقوق کیفری خویشاوندی «پژوهشی فقهی - حقوقی»

پدیدآوران:
ناشر:
مجد
دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۴۲۷

سال چاپ:۱۳۹۳

۳۵۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۲۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۹۱۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تحليل ساختاري خويشاوندي
2- پيشينه تاريخيِ نقش و جايگاه خويشاوندي
3- خويشاوندي منحصر در نسب
4- سرقت پدر از اموال فرزند
5- قذف فرزند توسط پدر
6- قتل در فراش
7- ربا بين پدر و فرزند و زن و شوهر
8- خويشاوندي منحصر در نسب
9- زنا با محارم
10- ترک انفاق