جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۵۹۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۱

اندیشه های نو در باب خطای کیفری «مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۳۸۰

سال چاپ:۱۳۹۳

۲۹۳ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۰۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۷۵۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- ماهيت خطاي كيفري
2- ماهيت خطاي کيفري وعنصر رواني
3- مباني خطاي كيفري
4- معيار سنجش خطاي کيفري
5- تحليل بي پروايي وتحول آن
6- تبيين غفلت _ درجات وابعاد آن
7- تحليل تطبيقي مصاديق خطا
8- جرايم کشنده
9- خطاي کيفري در سايرجرايم