جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۸۷۰۰۰ ريال

تحلیل جایگاه اصول حاکم بر انتخابات آزاد و منصفافه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ناشر:
مجد
دسته بندی:
حقوق اساسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۳۰۴

سال چاپ:۱۳۹۳

۲۱۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۵۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۳۲۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مفهوم نظام سياسي- انواع نظامهاي سياسي
2- مفهوم دموکراسي- انواع دموکراسي
3- ارکان نظام دموکراتيک -انواع مشروعيت
4- نظام انتخاباتي- مفهوم انتخابات آزاد و منصفانه ‏
5- مباني نظري انتخابات
6- شاخصه هاي انتخابات آزاد و منصفانه ‏
7- طبقه بندي اصول حاکم بر انتخابات آزاد و منصفانه
8- پيشينه انتخابات در ايران
9- جايگاه بيعت و انتخابات در نظام سياسي اسلام
10-اصول حاكم بر انتخابات آزاد و منصفانه در قوانين موضوعه انتخابات مجلس شوراي اسلامي
11-.....