جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۱۷

حقوق شرکتهای دانش بنیان «بازچاپ 1400»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۳۹۷

سال چاپ:۱۳۹۳

۲۵۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۴۳۲۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- ماهيت شرکت‌هاي دانش‌ بنيان
2- تشکيل شرکت‌هاي دانش‌بنيان در قالب شرکت‌هاي تجاري و مؤسسات غير تجاري
3- اهميت شرکت هاي دانش بنيان در شرايط عادي اقتصادي
4- نقش شرکت‌هاي دانش‌بنيان در اقتصاد مقاومتي
5- مراحل تجاري سازي يافته‌هاي پژوهشي
6- آورده‌هاي غير نقد
7- حقوق مالکيت فکري به عنوان آورده در شرکت‌ها
8- مسائل حقوقي مربوط به توليدات شرکت‌هاي دانش‌ بنيان
9- انحلال و ورشکستگي شرکت‌هاي دانش‌ بنيان
10- قانون حمايت از شركتها ومؤسسات دانش بنيان وتجاري سازي نوآوريها واختراعات