جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۰۰

تعامل حقوق مصرف و حقوق رقابت

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۴۴۴

سال چاپ:۱۳۹۳

۲۵۳ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۷۰۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تبيين حقوق مصرف
2- تبيين حقوق رقابت
3- حمايت از مصرف کننده در بازار رقابتي
4- قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان
5- تکايف توليد کننده در مقابل مصرف کننده
6- رويه هاي ضد رقابتي و ممنوعيت رويه هاي تجاري غير منصافه
7- ممنوعيت رويه هاي تجاري غير منصافه