جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۵۹۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۱

آشنایی با قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق اساسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۸۱۹

سال چاپ:۱۳۹۳

۳۳۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۰۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۷۵۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- قانون اساسي و مباحث پيرامون آن
2- ماهيت حکومت جمهوري اسلامي ايران
3- مباني و اصول راهبردي نظام سياسي ايران
4- حقوق ملت
5- نهاد رهبري
6- قوه مقننه
7- قوه مجريه
8- قوه قضائيه