جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۶۹۰۰۰ ريال

اخلاط اربعه و جرم

پدیدآوران:
دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۶۶۶

سال چاپ:۱۳۹۳

۲۷۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۴۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۲۱۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- ماهيت شخصيت
2- تعريف شخصيت جنايي و انواع آن
3- جرم و شخصيت ضد اجتماعي
4- جرم و شخصيت در نظريه هاي انسان شناسي جنايي
5- تعريف ارکان يا عناصر طبيعت
6- موقعيت مکاني عناصر نسبت به يکديگر
7- مزاج ها
8- حقيقت مزاج
9- علائم باليني و ويژگي هاي افراد سرد مزاج و گرم مزاج
از منظر قدما
10- ويژگي هاي مورد انتظار از تعبير جديد از مزاج