جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۶۱۰۰۰ ريال

نگاهی گذرا به حقوق بیمه

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق بيمه

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۶۴۲

سال چاپ:۱۳۹۳

۱۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۷۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۵۶۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- نقد قانونگذاري در خصوص قائم مقامي و نمايندگي
2- قائم مقامي بيمه گر
3- سياست هاي کلي و مبناي رجوع بيمه گر
4- قلمرو قائم مقامي بيمه گر
5- شرايط قائم مقامي
6- موانع قائم مقامي
7- دعواي قائم مقامي
8- ....