جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۴۵۰۰۰ ريال

سیاست جنایی «از گفتمان تا بر ساخت هایی ریزومیک شده و ناروا» «بازچاپ 1400»

ناشر:
مجد
دسته بندی:
سياست جنايي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۸۶۷

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۴۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۵۶۷۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- خاستگاه ، محتوا و عنصر شناسي سياست جنايي
2- قلمرو مداخله دولت در سياست جنايي در بستر تعامل با جامعه مدني
3- توجيهات و ضوابط منضبط کننده مداخله دولت در سياست جنايي
4- سياست جنايي و گرامر گفتمانهاي سازهاي
5- سياست جنايي و پديده جنايي در فضاي سايبر
6- بحرانهاي سياست جنايي و علت شناسي آنها
7- ضمائم