جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۷۰۰۰۰ ريال

مقدمه ای بر سیاست گذاری زیست محیطی در نظام حقوقی ایران

ناشر:
مجد
دسته بندی:
حقوق محيط زيست

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۶۰۴

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۳۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۶۲۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- سياست گذاري زيست محيطي ؛ بايسته ها و راهبردها
2-سياست گذاري زيست محيطي و راهبردهايي براي محيط زيست مطلوب
3- نظام حقوقي ايران و مساله سياستگذاري زيست محيط