جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۵۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۴۱

حقوق بین الملل بشر و تعهدات فرا سرزمینی دولت ها

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۸۹۸

سال چاپ:۱۳۹۲

۳۱۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۵۱۳۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- ماهيت حقوق قواعد حقوق بشر
2- محدوده جغرافيايي التزام بين المللي دولت به رعايت حقوق بشر در اسناد بين المللي
3- اقسام صلاحيت و مفهوم قيد در حيطه صلاحيت
4- شرايط مقتضي براي تحقق صلاحيت در التزامات فراسرزميني
5- قيد جفرافيايي التزام بين المللي دولت به رعايت حقوق بشر در رويه قضايي بين المللي
6- اقدامات فراسرزميني شناسايي شده منتج در اعمال صلاحيت
8- اقدامات فراسرزميني حقوق بشر و اجراي توامان آن با حقوق بشر دوستان در درگيريهاي مسلحانه