جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۳۸۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۶۳

درس نامه حقوق تعهدات

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۶۳۵

سال چاپ:۱۳۹۹

۴۱۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۹۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۴۴۲۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-تعهد و ارکان آن
2- اقسام عقد
3- شرائط اساسي صحت معامله
4- آثار قراردادها و معامله فضولي
5- شروط ضمن عقد
6- اجرا و عدم اجراي عقد و آثار آن
7- سقوط تعهدات
8- الزامات خارج از قرارداد