جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۶۲

منافع ملی حیاتی و حقوق بین الملل

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۴۱۳

سال چاپ:۱۳۹۲

۴۲۷ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۷۰۲۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مباحث نظري و نظريه هاي پيرامون منافع ملي
2- منافع ملي حياتي در ساحت حقوق بين الملل
3- منافع ملي حياتي و رويه هاي قضايي بين المللي
4- منافع ملي حياتي و حقوق بشردوستانه
5- منافع ملي حياتي و حقوق بشر
6- منافع ملي حياتي و شورش ها و ناآرامي هاي داخلي
7- منافع ملي در رويه هاي داوري
8- تحليل و بررسي کارکرد منافع ملي حياتي در پرتو آراي ديوان بين المللي دادگستري
9- آموزه هاي حاصل از بررسي کارکرد منافع ملي حياتي در آراي ديوان بين المللي دادگستري
10-...