جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۱۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۸

مجموعه پشتیبان آیین دادرسی مدنی «1، 2، 3»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۰۴۸

سال چاپ:۱۳۹۲

۶۰۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۸۹۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- در صلاحيت دادگاهها
2- وکالت در دعاوي
3 - دادرسي نخستين
4- تجديد نظر
5- فرجام خواهي
6- مواعد
7- هزينه دادرسي و اعسار
8- تجديد نظر
9- فرجام خواهي
10- مواعد
11- ....