جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۸۴۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۱

mandatory rules andoderparty «تعهدات قراردادی بین المللی»

دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۰۷۲

سال چاپ:۱۳۸۹

۵۰۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۴۱۰۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- حاکميت اراده و محدوديت هاي آن در حقوق بين الملل خصوصي
2- قانون قابل اعمال در فرض فقدان قانون حاکم
3- استثناي نظم عمومي و قواعد آمره
4- تقلب نسبت به قانون و قواعدآمره
5- ملاحظات کلي راجع به قواعد آمره در حقوق بين الملل خصوصي
6-مقررات راجع به قواعد آمره در کنوانسيون رم 1980 ميلادي
7-قواعد آمره حمايت کننده در کنواسيون رم مصوب سال 1980 ميلادي