جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۱۹

اندیشه های حقوقی ـ7حقوق بین الملل


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۷۹۹

سال چاپ:۱۳۹۱

۲۶۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۱۶۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- صلح ، فناوري هسته اي و نگاهي به اجلاس مقدماتي بازنگري NPT
2- بررسي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي در پرتو حقوق بين الملل
3- جبران خسارات زيست محيطي در حقوق بين الملل
4- مداخله بشر دوستانه ؛ نقض قاعده يا استثناء سوم
5- دفاع مشروع پيش دستانه در حقوق بين الملل
6- آيا حقوق بين الملل عام ، تنها حقوق عرفي است ؟
7- بررسي حقوقي الحاق جمهوري اسلامي ايران به « کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان » با تاکيد بر مصلحت نظام
8- آيا حاکميت مشترک « شيوه اي مناسب » براي تعيين حدود رودخانه اي مرزي است ؟
9-بررسي تحليلي انواع روش هاي تعيين حدود در رودخانه هاي مرزي