جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۷۹۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۷

جهانی سازی و جرم

دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۳۸۶

سال چاپ:۱۳۹۰

۳۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
حقوق جزا
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۸۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۶۷۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- جرم ، ترس و محروميت اجتماعي در دهكده جهاني
2- جابجاييهاي جهاني و تجارت انسان
3- جرم شناسي شهري و شهر جهاني
4- مهاجر كجرو : مهاجرت و گفتمان در خصوص جرم
5- جرم فراملي و جنگ جرايم
6- فراتر از دولت : جهاني سازي و حاكميت دولت
7 - كنترل فضاي سايبر ؟
8- جرم شناسي پيوند دهنده سطوح محلي ، ملي و جهاني
9- .