جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۶۱۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۴۵

حقوق اداری تطبیقی

دسته بندی:
حقوق اداري

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۷۱۳

سال چاپ:۱۳۹۰

۲۳۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۷۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۵۶۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-خصوصيات اساسي و بنيادي محاکم اداري و تحولات آنها
2- سازمان محاکم اداري
3- اصول کلي حاکم بر تقسيم صلاحيت بين محاکم اداري و قضايي و حل تعارض صلاحيت ها
4- تعيين معيار براي شناخت صلاحيت دادگاههاي اداري و قضايي
5- شرايط اوليه براي اعمال دادخواهي در محاکم اداري
6- چگونگي اعمال دادخواهي
7- آيين دادرسي دادگاههاي اداري
8- طرح دعوي
9- دعاوي اداري و انواع آن
10-و.....