جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۲

قانون، نکته، آزمون حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین «قانا»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۱۶۴

سال چاپ:۱۳۹۰

۲۰۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۶۲۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- کليات
2- تابعيت
3- نام و نام خانوادگي
4- اسناد ثبت احوال
5- شخص حقوقي
6- اقامتگاه
7- غايب مفقودالاثر
8- محجورين
9- قيمومت