جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۳۴۰۰۰ ريال

محشای قانون دیوان محاسبات

پدیدآوران:
ناشر:
مجد
دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۲۱۸

سال چاپ:۱۳۸۹

۱۷۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۵۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۴۰۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تطور تاريخي ديوان محاسبات کشور
2- قانون ديوان محاسبات کشور مصوب 11/12/1361 هجري شمسي