جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۳۴۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۵

حقوق هوایی «مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی برای خسارت وارده به مسافر»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۰۸۹

سال چاپ:۱۳۹۰

۱۷۵ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۵۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۴۰۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تاريخچه مختصر حقوق هوايي
2- ماده 17 كنوانسيون ورشو
3- حادثه
4- صدمه بدني
5- انحصاري بودن
6- حقوق بين الملل عمومي هوايي
7- صدمه تحمل شده
8- سياق و هدف
9- صدمه رواني به تنهايي