جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۷۰۰۰۰ ريال

اندیشه های حقوقی 6 «عرف و اجتهاد»

ناشر:
مجد

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۴۹۷

سال چاپ:۱۳۹۰

۲۰۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۶۲۰۰۰ ريال
        توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
1- اجتهاد و تاريخ آن
2- عرف عقلاء (1)
3- عرف عقلاء (2)
4- پويايي فقه و اجتهاد در پرتو عرف يا در بستر زمان و مکان
5- فقه و اجتهاد در بستر زمان و مکان
6- ارزش مدرکات عقلي دليل عقل
7- فقه مقارن