جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۴۲۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۳۲

اندیشه های حقوقی 3 «حقوق تجارت»


شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۱۷۶

سال چاپ:۱۳۸۹

۱۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۲۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۰۵۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- کشتي و سفر دريايي
2- امضاء و نقش آن در صدور چک
3- در صورتي که برات دهنده ورشکسته شود، آيا دارنده برايت به عنوان طلبکار ممتاز شناخته مي شود؟
4- مسئوليت امضا کنندگان اسناد تجاري
5- ضامن در چک
6-تاريخ صدور چک چه تاريخي است؟
7- استفاده از چک براي کلاهبرداري
8- نقد و بررسي : راي داور
9- ملاحظاتي درباره اوراق موسوم به دستو ر پرداخت
10-...