جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۱۶۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۸

ثبت آثار ادبی و هنری و حمایت های قانونی

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۷۸۷

سال چاپ:۱۳۸۹

۱۶۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۴۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۲۹۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- فرآيند ثبت اثر ادبي , هنري
2- بررسي قوانين مالکيت ادبي هنري با محوريت (منع تکثير غيرمجاز) (ثبت آثار) و (حمايت قانوني)
3- اسناد اجرايي شدن فرآيند ثبت آثار ادبي و هنري
4- ثبت نرم افزار و مد و لباس