جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۹۸۰۰۰ ريال

حقوق فولکلور «فرهنگ عامه»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۶۹۵

سال چاپ:۱۳۸۹

۱۴۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۳۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۱۸۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مفهوم و جايگاه جلوه هاي فولکور
2- کاستي هاي حمايت از جلوه هاي فولکور و مباني نظري آن
3- بررسي تطبيقي حمايت حقوقي از جلوه هاي فولکور