جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۶۷۰۰۰ ريال

a level and as level law * قرمز «متن کامل»

پدیدآوران:
ناشر:
مجد

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۹۵۰

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۱۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۹
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۷۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۴۰۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-Law making
2- Dispute solving
3- Criminal law
4- Contract law and consumer protection
5- Human Rights
6- Concepts of law