جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۰۴۰۰۰ ريال

تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی (مصر, عراق, سوریه و کویت)

پدیدآوران:
ناشر:
مجد

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۴۷۳

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۷۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۳۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۰۲۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- کليات، عنصر قانوني و عنصر مادي جرم
2- عنصر مادي جرم تخريب
3- ماهيت عنصر مادي جرم
4- رکن معنوي جرم
5- ضرورت و اضطرار
6- مجازات تخريب و حقوق شکلي
7- مرور زمان در تخريب
8- قانون مجازات مصر ، سوريه، عراق، کويت
9- ارتکاب جرم در قوانين کشورهاي اسلامي