جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۶۹۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۰۰

اندیشه های حقوقی 4 «مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی»


شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۳۶۷

سال چاپ:۱۳۸۷

۲۷۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۴۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۲۱۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مواردي از جواز فسخ نکاح در مذاهب پنجگانه اسلامي
2- تعهدات ناشي از قرارداد در حقوق اسلامي (قسمت اول )
3- حقوق جزاي عمومي اسلام
4- مشروعيت حق و حکم آن با تاکيدبر حق معنوي
5- رابطه حقوق و فقه
6- اصل صحت عمل غير
7- سخني کوتاه در حقوق بيماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام
8- شيخ انصاري و شک در مقتضي
9- اصل تاخر حادث (اصاله تاخر الحادث )
10- حقوق معنوي: حق تاليف، حقوق ادبي، هنري و غيره