جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۳۴۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۷

قانون اساسی مدنی

دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۶۴۶۱۵۳۳۵۶

سال چاپ:۱۳۹۸

۴۰۰ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۷
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۵۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۴۰۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- متن کامل قانون اساسي
2- متن کامل قانون مدني
3- دراموال
4- دراشخاص
5- درادله اثبات دعوي
6- قانون مسووليت مدني
7- فهرست نمايه ق ا
8- فهرست موضوعي ق م